Agrorod – erbicide, fungicide, insecticide, fertilizanti foliari

Loading...

Solar Gel 23-23-23+ Me + Mg

Solar GEL 23-23-23+ 1,4 Mg + Microelemente este un îngrăşământ sub formă de gel cu conţinut echilibrat de macro şi microelemente, absorbit şi asimilat rapid cu efect puternic de stimulare a fotosintezei
rezultând creşteri vegetative viguroase şi fructificare abundenţă.

Modul de utilizare:
Se aplică prin stropire foliară în fazele de consum maxim de elemente nutritive, specifice fiecărei culturi.

Doza de aplicare:
Aplicare foliară: 3 – 4 kg /ha, asigurându-se o cantitate de soluţie de 300-500 litri/ha. Soluţia de stropit trebuie să nu depaşească concentraţia de 1,5%. Se recomandă 3-4 tratamente.
Se poate folosi la următoarele culturi: cereale, floarea-soarelui, sorg, sfeclă de zahăr, cartofi, rapiţă, porumb, pomi fructiferi, arbuşti fructiferi, căpşuni, viţă de vie, ţelină, spanac, mazăre,
varză, conopidă, pepiniere.

Efecte:
• Stimulează dezvoltarea radiculară şi vegetativă;
• Activează transportul elementelor nutritive;
• Întăreşte capacitatea de adaptare a plantei la condiţii de stres;
• Îmbunătăteşte calitatea şi cantitatea producţiei;

Avantaje:
• Controlează preventiv şi curativ dezechilibrele de nutriţie
• Se dizolvă rapid şi complet în apă
• Completează necesarul de elemente nutritive şi microelemente în fenofazele: înfrăţire, împăiere, înainte de înflorire şi formarea bobului la cereale, din faza de 4 frunze până la formarea boabelor la porumb şi pe toată perioada de vegetaţie la celelalte culturi;
• Se aplică uşor odată cu tratamentele fitosanitare.

AGROROD

Solicită ofertă

AGROROD

Solicită ofertă